Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

Журнал "Воєнна історія" заснований у 2002 році.
Засновник - Всеукраїнська громадська організація
«Український інститут воєнної історії»
Виходить 6 разів на рік

Журнал є фаховим виданням у галузі історичних дисциплін
(Постанова Президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 1/05/1)

Схвалено вченою радою Українського інституту воєнної історії

Журнал зареєстровано в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України,
свідоцтво КВ № 5852.

Головний редактор - Сергій ЛИТВИН,
доктор історичних наук, професор

Редакційна колегія:

Гуржій О. І., доктор історичних наук, заступник головного редактора
Вознюк Ю.С., відповідальний секретар
Бережинський В.Г., кандидат історичних наук
Карпенко М.Ф., доктор історичних наук
Карпов В.В.
Корнієнко В.В., кандидат історичних наук
Лисенко О.Є., доктор історичних наук
Мірошниченко М.П., кандидат історичних наук
Муковський І.Т., доктор історичних наук
Рибак М.І., доктор історичних наук
Руснак І.С., доктор воєнних наук
Пашинський В.Й.
Пилявець Р.І., кандидат історичних наук
Постніков С.М.
Сідак В.С., доктор історичних наук
Смолій В.А., доктор історичних наук, академік НАНУ
Толубко В.Б., доктор технічних наук
Чайковський А.В., доктор історичних наук
Чухліб Т.В., кандидат історичних наук

За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на джерела відповідають автори публікацій. Редакція зберігає за собою право рецензування, редагування та скорочення статей без згоди автора, може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи поглядів автора. Рукописи не повертаються.
Редколегія не обов’язково поділяє точку зору авторів публікованих матеріалів.