Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

журнал "Воєнна історія" #6(48) за 2009 рік

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

У К А З
П Р Е З И Д Е Н Т А   У К Р А Ї Н И
Про деякі заходи щодо відзначення
видатних подій національної воєнної історії

З метою увічнення звитяги української зброї в історічній пам’яті народу, відродження і розвитку національних військових  традицій, спираючись на багатовікову  історію українського державотворення, пов’язану зі славними  воєнними перемогами та військовою доблестю у боротьбі за Вітчизну,  п о с т а н о в л я ю:

1.    Українському інституту національної памяті:
утворити у двотижневий строк із залученням представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, учених і фахівців робочу групу з підготовки пропозицій щодо визначення переліку Днів української воєнної звитяги та формування реєстру об’єктів і місць, пов’язаних із видатними подіями національної воєнної історії, та за результатами роботи цієї робочої групи внести в установленому порядку до 15 грудня 2009 року:
пропозиції Президентові України щодо переліку Днів української воєнної звитяги;
пропозиції Кабінету Міністрів України щодо формування реєстру об’єктів і місць, пов’язаних із видатними подіями національної воєнної історії.

2. Кабінету Міністрів України:
1)   Опрацювати пропозиції щодо формування реєстру об’єктів і місць, пов’язаних із видатними подіями національної воєнної історії;
2)   Розробити та затвердити у тримісячний строк після затвердження переліку Днів української воєнної звитяги план заходів на 2010 – 2015 роки з відзначення Днів української воєнної звитяги, інших видатних подій національної воєнної історії, передбачивши, зокрема:
проведення урочистих заходів, присвячених Дням української воєнної звитяги, іншим видатним подіям та пам’ятним датам національної воєнної історії;
розроблення планів і програм воєнно-історичної роботи в навчальних закладах та відпо-
відних освітніх програм для населення;
проведення у загальноосвітніх, вищих, у тому числі військових навчальних закладах воєнно-історичних читань;
проведення наукових досліджень, науково-практичних конференцій, круглих столів, форумів з питань національної воєнної історії, підготовку та публікацію  тематичних збірок документів, наукових праць та монографій;
створення музеїв, меморіальних комплексів, тематичних експозицій, а також поповнення Музейного фонду України новими музейними колекціями та предметами, що є пам’ятками національної воєнної історії;
проведення виставок архівних матеріалів, пов’язаних із Днями української воєнної звитяги, іншими видатними подіями та пам’ятними датами національної воєнної історії;
впорядкування та збереження об’єктів і місць, пов’язаних із видатними подіями національної воєнної історії, а також спорудження пам’ятників, встановлення обелісків, меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвячених видатним подіям національної воєнної історії та її героям;
публікацію в друкованих засобах масової інформації матеріалів, присвячених Дням української воєнної звитяги, іншим видатним подіям та її героям;
створення та популяризацію документальних, науково-публіцистичних, художніх фільмів, теле- та радіопередач з національної воєнно-історичної тематики;
видання періодичного Українського воєнно-історичного календаря і воєнно-історичного журналу, їх розповсюдження у навчальних закладах та бібліотеках;
опрацювання питання щодо створення освітньо-історичного телевізійного каналу та тематичного веб-сайту для висвітлення видатних подій та пам’ятних дат національної воєнної історії;
проведення тематичної пошуково-дослідницької роботи, а також розроблення нових екскурсійних маршрутів місцями видатних подій національної воєнної історії;
проведення вистав воєнно-історичної реконструкції із залученням до участі в них громадських організацій;
міжнародне співробітництво з питань збереження меморіальних споруд і об’єктів, що увічнюють славу українських воїнів на території інших держав;
залучення в установленому порядку до участі у вищезазначених заходах громадських організацій, у тому числі козацьких, а також молодіжних та дитячих громадських організацій, зокрема пластового (скаутського) руху.

3.Міністерству оборони України:
розробити та в установленому порядку затвердити плани воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, а також порядок проведення військових ритуалів з нагоди Днів української воєнної звитяги;
проводити у військових частинах та військових навчальних закладах патріотично-виховні заходи, присвячені видатним подіям та пам’ятним датам національної воєнної історії, її героям, а також військовим діячам;
розробити за участю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування заходи, спрямовані на забезпечення активної участі військових частин та військових навчальних закладів у роботі з облаштування, впорядкування та збереження об’єктів і місць, пов’язаних із видатними подіями національної воєнної історії.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
опрацювання питання щодо формування регіональних реєстрів об’єктів і місць, пов’язаних із видатними подіями національної воєнної історії, впорядкування, збереження та благоустрій таких об’єктів і місць;
проведення тематичної пошуково-дослідницької роботи, розроблення місцевих екскурсійних маршрутів місцями видатних подій національної воєнної історії, проведення вистав воєнно-історичної реконструкції.

5.Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечувати широке висвітлення заходів, пов’язаних із відзначенням Днів української воєнної звитяги, інших видатних подій та пам’ятних дат національної воєнної історії, організувати цикли тематичних теле- і радіопередач, виступи провідних учених та представників громадськості.

Президент України
В.ЮЩЕНКО

м.Київ, 12 листопада 2009 р.

№923/2009

 

До змісту журналу "Воєнна історія" #6 за 2009 рік