Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #5-6 (23-24) за 2005 рік

ДИСЕРТАЦІЇ З ВОЄННО-ІСТОРИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ,
ЗАХИЩЕНІ У 2005 РОЦІ

1. Політична культура старшин Української козацької держави: провідні інтегральні орієнтири, дис. … доктора іст. наук, спеціальність 07.00.01, Стрункевича Олексія Карповича. Спецрада Д 26.001.20 в Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка.
2. Радянські режимні установи для віськовополонених та інтернованих в УРСР (1939-1954 рр.): організація, дислокація, структура, дис. … доктора іст. наук, спеціальність 07.00.01, Потильчака Олександра Валентиновича, доцента Націнального педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України.
3. Німецько-фашистський окупаційний режим (1941-1944 рр.) на території генеральної області "Київ" (Київська і Полтавська області), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, Удовика Володимира Миколайовича, м.н.с. Інституту архівознавства Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України. Спецрада Д 26.001.20 в Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка. Науковий керівник - Король В.Ю., д-р іст. наук, (Київський національний ун-тет ім. Тараса Шевченка).
4. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина ХVІІ - початок ХІХ ст.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06, Томозова Валерія В'ячеславовича. Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України. Науковий керівник - Пінчук Ю.А., д-р іст. наук, (Інститут історії України НАН України).
5. Полонення та репатріація квантунської армії (1945 - 1956 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Карпова Віктора Васильовича. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Карпенко М.Ф., д-р іст. наук, (Національна академія оборони України).
6. Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині 1914-1917 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02, Кучери Ірини Василівни, асистента Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника. Спецрада Д 76.051.06 в Чернівецькому національному ун-теті ім. Ю. Федьковича. Науковий керівник - Федорчак П.С., д-р іст. наук, (Прикарпатський національний ун-тет ім. В. Стефаника).
7. Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорозької Січі та Української революції: історичний аспект, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Тищенка Сергія Володимировича. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Муковський І.Т., д-р іст. наук, (Національна академія оборони України).

8. Стратегія і тактика ОУН в українському національно-визвольному русі Західної України у 1929 - 1935 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Юрика Юрія Зиновійовича. Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-теті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Полянський О.А., канд. іст. наук, (Український католицький ун-тет).
9. Підготовка кадрів російської армії у другій чверті ХІХ століття, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02, Козинець Олени Гаврилівни. Спецрада Д 64.051.10 у Харківському національному ун-ті ім. В.Н. Каразіна МОН України. Науковий керівник - Ячменіхін К.М., д-р іст. наук, (Чернігівський державний педагогічний ун-тет ім. Т.Г. Шевченка).
10. Підготовка та проведення спеціальних операцій за досвідом воєнних конфліктів другої половини ХХ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Кобка Василя Андрійовича. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Макаров В.Д., канд. іст. наук, (Національна академія оборони України).
11. Німецькі військовополонені в Донбасі (1943-1945 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, Баглікової Марини Сергіївни, аспіранта Донецького національного ун-тету МОН України. Спецрада Д 11.051.02 у Донецькому національному ун-теті МОН України. Науковий керівник - Добров П.В., д-р іст. наук, (Донецький національний ун-тет МОН України).
12. Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06, Кривошини Богдана Михайловича. Спецрада К 35.051.12 у Львівському національному ун-теті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Бортнікова А.В., канд. іст. наук, (Волинський державний ун-тет ім. Л. Українки).
13. Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941-1943 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, Нестеренка Вадима Анатолієвича, асистента Сумського державного ун-тету МОН України. Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України. Науковий керівник - Лисенко О.Є., д-р іст. наук, (Інститут історії України НАН України).
14. Північна Буковина і Хотинщина в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, Фостія Івана Петровича, головного редактора Чернівецького відділення "Книга пам'яті України". Спецрада Д 76.051.06 в Чернівецькому національному ун-теті ім. Ю. Федьковича. Науковий керівник - Брицький П.П., д-р іст. наук, (Чернівецький національний ун-тет ім. Ю. Федьковича).
15. Протиборство Північноатлантичного альянсу та організації Варшавського договору (1949-1991 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Калашнікова Анатолія Васильовича, доцента Національного ун-тету "Львівська політехніка". Спецрада К 35.051.12 у Львівському національному ун-теті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Патер І.Г., канд. іст. наук, (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України).

16. Історична необхідність формування сучасної професійної армії України, дис. …канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Лайка Ореста Мироновича, начальника кафедри Львівського військового інституту ім. Гетьмана П. Сагайдачного Національного ун-тету "Львівська політехніка". Спецрада К 35.051.12 у Львівському національному ун-теті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Гусєв В.І., канд. іст. наук, (Львівський національний ун-тет "Львівська політехніка").
17. Український партизансько-повстанський штаб та його участь в організації антибільшовицької боротьби в Україні (1920-1921 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Плазової Тетяни Іванівни, асистента Національного ун-тету "Львівська політехніка". Спецрада К 35.051.12 у Львівському національному ун-теті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Голубко В.Є., д-р іст. наук, (Львівський національний ун-тет ім. І. Франка).
18. Розвиток воєнно-теоретичних поглядів у творчій спадщині генерала М.І. Драгомирова, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Мухи Володимира Анатолійовича. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Гуржій О.І, д-р іст. наук, (Інститут історії України НАН України).
19. Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ - початку ХХІ століття, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Шпанка Миколи Анатолійовича. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Рибак М.І., д-р іст. наук, (Національна академія оборони України).
20. Джерела з історії мережі ОУН(б) і запілля УПА на північно-західних українських землях у другій половині 1942 - на початку 1945 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06, Ковальчука Володимира Миколайовича. Спецрада Д 26.228.01 в інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Науковий керівник - Брехуненко В.А., д-р іст. наук, (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України).
21. Любецька шляхта: генеза та еволюція регіональної військовослужбової спільноти ХV- ХVІІІ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, Кондратьєва Ігоря Вікторовича. Спецрада Д 64.051.10 у Харківському національному ун-теті ім. В. Каразіна МОН України. Науковий керівник - Коваленко О.Б., канд. іст. наук, (Чернігівський державний ун-тет ім. Т.Г. Шевченка).
22. Українська шабля ХVІІ - ХVІІІ ст. як історичне джерело: витоки, типологія, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06, Тоїчкіна Дениса Віталійовича. Спецрада Д 26.235.01 в інституті історії України НАН України. Науковий керівник - Дмитрієнко М.Ф., д-р іст. наук, (Інститут історії України НАН України).
23. Національно-патріотичне підпілля Уманщини у Другій світовій війні: (військово-політичний аспект), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Чорномаза Богдана Даниловича. Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-теті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Зінкевич Р.Д., канд. іст. наук, (Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного ун-тету "Львівська політехніка").
24. Білий рух в Україні (1917-1920 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, Крупини Віктора Олексійовича. Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України. Науковий керівник - Буравченков А.О., д-р іст. наук, (Київський національний ун-тет ім. Тараса Шевченка).
25. Інформаційно-психологічне забезпечення збройних сил США в локальних війнах і збройних конфліктах 1950 - 2000 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Вилка Володимира Миколайовича, старшого викладача Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Безбах В.Г., канд. іст. наук, (Національна академія оборони України).
26. Бойове застосування засобів зв'язку в оборонних і наступальних операціях першого періоду Великої Вітчизняної війни (1941-1942 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Вишневського Валерія Євгенійовича, старшого офіцера Черкаського навчального прикордонного загону Держприкордонної служби України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Бушин М.І., д-р іст. наук, (Черкаський державний технологічний ун-тет).
27. Розвиток форм і способів ведення партизанської боротьби в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Дученка Юрія Миколайовича, старшого дільничного інспектора Придніпровського районного відділу Управління МВС України Черкаської обл. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Бушин М.І., д-р іст. наук, (Черкаський державний технологічний ун-тет).
28. Розвиток форм і способів збройної боротьби в зоні Перської затоки у 90-х рр. ХХ - початку ХХІ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Слюсаренка Андрія Віталійовича, ад'юнкта Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Макаров В.Д., канд. іст. наук, (Національна академія оборони України).
29. Виконання державних програм військового будівництва за досвідом Західного оперативного командування (1991-2003 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Гапєєвої Ольги Львівни, ад'юнкта Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Мосов С.П., д-р в. наук, (Національна академія оборони України).
30. Застосування артилерії у війнах в Афганістані (1979-1989 рр.) і Чечні (1994-1996, 1999-2000 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Кожевнікова Владислава Миколайовича, ад'юнкта Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Рибак М.І., д-р іст. наук, (Національна академія оборони України).

31. Організація та бойове застосування винищувальної авіації Військово-Повітряних Сил Радянського Союзу і Германії 1940-1945 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Заборовського Віталія Віталієвича, начальника групи Харківського ун-тету Повітряних Сил. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Макаров В.Д., канд. іст. наук, (Національна академія оборони України).
32. Військова організація та бойове застосування слобідських українських полків (1765-1918 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Желтобородова Олександра Миколайовича, старшого викладача Харківського ун-тету Повітряних Сил. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Корнієнко В.В., канд. іст. наук, (Національна академія оборони України).
33. Застосування військ (сил) в операції на оточення (за досвідом Корсунь-Шевченківської операції 1944 р.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Сала Анатолія Яковича, заступника начальника Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Пилявець Р.І., канд. іст. наук, (Національна академія оборони України).
34. Підготовка старшинських кадрів в українських національних державних утвореннях (березень 1917 - листопад 1920 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Герасименка Миколи Васильовича, ад'юнкта Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Литвин С.Х., д-р іст. наук, (Національна академія оборони України).
35. Війна Української Народної Республіки зі збройними силами Росії (осінь 1919 р.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Ковальчука Михайла Анатолійовича, аспіранта Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Спецрада Д 26.001.20 в Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка. Науковий керівник - Савченко Г.П., канд. іст. наук, (Київський національний ун-тет ім. Тараса Шевченка).
36. Етнічне походження та формування українського козацтва (історіографія проблеми), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06, Пауха Анатолія Володимировича, старшого викладача Дніпропетровського національного гірничого ун-тету. Спецрада Д 08.051.14 в Дніпропетровському національному гірничому ун-теті. Науковий керівник - Швидько Г.К., д-р іст. наук, (Дніпропетровський національний гірничий ун-т).

До змісту "Воєнна історія" #5_6 за 2005рік