Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #4-6 (28-30) за 2006 рік

ДИСЕРТАЦІЇ З ВОЄННО-ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ, ЗАХИЩЕНІ У 2006 р.

1. Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України у 1941-1944 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, МИХАЙЛЮК Марини Володимирівни, с.н.с. Державного архіву кінофотодокументів ім. Г.С. Пшеничного. Спецрада Д 26.008.02 в національному ун-теті "Києво-Могилянська академія". Науковий керівник - Двірна К.П., канд. іст. наук, (Інститут історичної освіти національного педагогічного ун-тету ім. М.П. Драгоманова).

2. Агітаційно-пропагандистська робота українських військових організацій (березень 1917 - квітень 1918 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, МАЗІПЧУКА Петра Дмитровича, ад'юнкта Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Мірошниченко М.П., канд. іст. наук, (Національна академія оборони України).

3. Адміністрація Джона Кеннеді і кубинська ракетна криза 1962 року, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02, ПАСІЧНИК Наталії Сергіївни, директора програм ПП ТРК "Рось". Спецрада Д 26.001.01 в Київському національному ун-теті ім. Тараса Шевченка. Науковий керівник - Грищенко Т.А., канд. іст. наук, (Київський національний ун-тет ім. Тараса Шевченка).
4. Білий рух півдня Росії і українська держава та УНР (1918-1920 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02, ШТАНЬКО Ярослава Володимировича, аспіранта Івано-Франківського національного технічного ун-тету нафти і газу. Спецрада Д 76.051.06 в Чернівецькому національному ун-теті ім. Ю. Федьковича МОН України. Науковий керівник - Федорчак П.С., д-р іст. наук, (Прикарпатський національний ун-тет ім. В. Стефаника МОН України).
5. Боротьба за панування у повітрі в боях на Правобережній Україні в період 23.12.1943-28.02.1944, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, КОЛЄЧКІНА Вадима Петровича, ст. викла-дача соціально-педагогічного інституту "Педагогічна академія". Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Лисенко О.Є., д-р іст. наук, (Інститут історії України НАН України).
6. Військова реформа в Російській Федерації і політичні та соціальні аспекти (1990-1997 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02, СУХУШИНА Михайла Петровича, ст. викладача Мико-лаївського державного ун-тету ім. В.О. Сухомлинського. Спецрада Д 41.051.08 в Одеському націо-нальному ун-теті ім. Мечникова МОН України. Науковий керівник - Дьомін О.Б., д-р іст. наук, (Одеський національний ун-тет ім. Мечникова МОН України).
7. Військово-інженерна справа Київської Русі (ІХ - перша половина ХІІІ ст.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, ТОПАЛЬСЬКОГО Віктора Леонідовича, начальника відділу наукового центру гуманітарних проблем Збройних Сил України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Бережинський В.Г., канд. іст. наук, (Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України).
8. Військово-оборонна діяльність Українського товариства Червоного Хреста у 1918-1939 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, ЛИТОВЧЕНКА Тараса Адольфовича, ад'юнкта Націо-нальної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Голуб В.Й., д-р іст. наук, (Національна академія оборони України).
9. Військово-політична діяльність похідних груп ОУН на території України в роки Другої світової війни, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, ХОДАНОВИЧА Олексія Леонідовича, ад'юнкта Національної академії оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Шевчук В.П., д-р іст. наук, (Національна академія оборони України).
10. Вільнокозацький рух на півдні України (1918-1919 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, БОНДАРЕНКА Володимира Григоровича, аспіранта Запорізького національного ун-ту МОН України. Спецрада К 17.051.01 в Запорізькому національному ун-теті МОН України. Науковий керівник - Мароко В.М., канд. іст. наук, (Запорізький національний ун-тет МОН України).
11. Воєнне мистецтво у війні в Кореї (1950-1953 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, РОМАНЕНКА Романа Володимировича. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Бушин М.І., д-р іст. наук, (Черкаський державний технологічний ун-тет).
12. Голокост у Північній Буковині та Хотинщині в роки Другої світової війни, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, СУРОВЦЕВА Олега Андрійовича, асистента Чернівецького національного ун-тету ім. Ю. Федьковича. Спецрада Д 76.051.06 в Чернівецькому національному ун-теті ім. Ю. Федько-вича. Науковий керівник - Марусик Т.В., д-р іст. наук, (Чернівецький національний ун-тет ім. Ю.?Федьковича).
13. Джерела з історії діловодства Запорізького козацтва доби Нової Січі (1734-1775 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06, СИНЯКА Івана Леонідовича, археографа інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Спецрада Д 26.228.01 в інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Науковий керівник - Брехуненко В.А., д-р іст. наук, (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-ського НАН України).
14. Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 р., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, КРИШИНОЇ Наталії Валеріївни, асистента Київського національного ун-тету технологій та дизайну. Спецрада Д 26.001.20 в Київському національному ун-теті ім. Тараса Шевченка. Науковий керівник - Савченко Г.П., канд. іст. наук, (Київський національний ун-тет ім. Т.?Шевченка).
15. Діяльність спеціальних підрозділів руху українських націоналістів та Української Повстан-ської Армії (1920 - 1950 рр.), дис. … доктора іст. наук, спеціальність 20.02.22, ВЄДЄНЄЄВА Дмитра Валерієвича, начальника наукового центру Національної академії Служби безпеки України. Спецрада Д 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий консультант - Сідак В.С., д-р іст. наук, (Національна академія Служби безпеки України).

16. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепції інформаційної війни, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, ШУМКИ Андрія Воло-димировича, начальника бюро Львівського військового інституту ім. гетьмана П. Сагайдачного Націо-нального ун-тету "Львівська політехніка". Спецрада К 35.052.15 в Національному ун-теті "Львівська полі-техніка". Науковий керівник - Гусєв В.І., канд. іст. наук, (Національний ун-тет "Львівська політехніка").
17. Життєвий шлях та діяльність І.Д.Черняховського (1907-1945 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, ФИЛЯ Олександра Максимовича, начальника музею Держприкордонслужби України. Спецрада Д 26.001.20 в Київському національному ун-теті ім. Тараса Шевченка. Науковий керівник - Мінгазутдінов О.Ф., канд. іст. наук, (Київський національний ун-тет ім. Тараса Шевченка).
18. Збройні сили Австро-Угорщини (1867-1918 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеці-альність 20.02.22, ЛОЗИНСЬКОГО Андрія Федоровича, викладача Технічного коледжу національного ун-тету "Львів-ська політехніка". Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-теті "Львівська політехніка". Науковий керівник - Малий Я.Й., д-р іст. наук, (Львівський регіона-льний інститут державного управління Націо-нальної академії державного управління при Президентові України).
19. Інженерне забезпечення бойових дій за досвідом воєнних конфліктів у ДРА, Перській затоці та Чечні (1979-2003 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, ЗАЙВОГО Валерія Васильо-вича, заст. Начальника головного управління МНС України в Черкаській області. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Макаров В.Д., канд. іст. наук, (Національна академія оборони України).
20. Історія миротворчої діяльності на Близькому Сході у 1945-2000 рр., дис. ... канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02, КУШНІРА Павла Тимофійовича, ст. викладача Донецького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом. Спецрада Д 11.051.02 в Донецькому національному ун-теті МОН України. Науковий керівник - Дингес О.А., канд. іст. наук, (Донецький національний ун-тет МОН України).
21. Кирило Трильовський - організатор парамілітарних сил у Галичині (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, НАГІРНЯКА Андрія Ярославовича, асистента національного ун-тету "Львівська політехніка". Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-теті "Львівська політехніка". Науковий керівник - Дещинський Л.Є., д-р іст. наук, (Національний ун-тет "Львівська політехніка").
22. Місцеві збройні формування збройних сил Німеччини на території рейхскомісаріату (1941-1944 рр.), дис. ... канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, ДЕРЕЙКО Івана Івановича, м.н.с. Інституту історії України НАН України. Спецрада Д 26.008.02 в Національному ун-теті "Києво-Могилянська академія". Науковий керівник - Бажан О.Г., канд. іст. наук, (Інститут історії України НАН України).
23. Народне ополчення та винищувальні батальйони в обороні м. Києва (1941 р.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, ГЕРАСИМЕНКО Людмили Сергіївни, м.н.с. архівознавства Націо-нальної бібліотеки ім. В.І.?Вернадського НАН України. Спецрада Д 26.053.02 в національному педагогічному ун-теті ім. М.П. Драгоманова. Науковий керівник - Король В.Ю., д-р іст. наук, (Київський національний ун-тет ім. Тараса Шевченка).
24. Національна система військового виховання та її розвиток у незалежній Україні, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, ПОПОВИЧА Олександра Івановича, ст. викладача Національної академії оборони України, Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Безбах В.Г., канд. іст. наук, (Національна академія оборони України).
25. Ногайські орди Північного Причорномор'я у ХVІІ- на початку ХІХ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, ГРИБОВСЬКОГО Владислава Володимировича, головного спеціаліста сектору Нікопольської держадміністрації Дніпропетровської області. Спецрада К 17.051.01 в Державному ВНЗ "Запорізький державний університет" МОН України. Науковий керівник - Брехуненко В.А., д-р іст. наук, (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України).
26. Періодика української військової еміграції в Європі як джерело вивчення історії національних збройних формувань (1914-1939 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, АНДРІЄНКА Василя Миколайовича, доцента Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий керівник - Попок А.А., канд. іст. наук, (Національна академія державного управління при Президентові України).
27. Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648-1782 рр.), дис. … доктора іст. наук, спеціальність 07.00.06, КРИВОШЕЇ Володимира Володимировича, пров. н.с. і-ту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Спецрада Д 26.228.01 у Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. Науковий консультант - Мицик Ю.А., д-р іст. наук, (Національний ун-тет "Києво-Могилянська академія").
28. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період, дис. ... канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, ВІЗІТІВ Юлії Миколаївни, викладача Рівненського інсти-туту слов'янознавства Київського славістич-ного ун-тету. Спецрада К 35.052.15 в Національному ун-теті "Львівська політехніка". Науковий керівник - Матійченко В.І., канд. іст. наук, (Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного ун-тету).
29. Поховальні пам'ятки Подніпров'я часів Золотої Орди (середина ХІІІ - перша половина ХV?ст.), дис. ... канд. іст. наук, спеціальність 07.00.04, ЄЛЬНІКОВА Михайла Васильовича, наук. спів-роб. Запорізького національного ун-тету МОН України. Спецрада Д 26.234.01 в Інституті української археології НАН України. Науковий керівник - Миц В.П., канд. іст. наук, (Інститут української археології НАН України, Кримський філіал).
30. Радянське воєнне мистецтво: історіографія, дис. … доктора іст. наук, спеціальність 20.02.22, СИДОРОВА Сергія Вікторовича, начальника кафедри Національній академії оборони України. Спец-рада Д 26.709.04 у Національній академії оборони України. Науковий консультант - Рибак М.І., д-р іст. наук, (Національна академія оборони України).
31. Репресії проти військовослужбовців та працівників органів ДПУ-НКВС в Україні в 20-50-ті роки ХХ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, НІКОЛАЄВА Ігоря Євгеновича, викладача Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного ун-тету ім. І.І.Мечникова. Спецрада Д 26.053.02 в національному педагогічному ун-теті ім. М.П. Драгоманова. Науковий керівник - Шитюк Н.М., д-р іст. наук, (Миколаївський навчально-наукововий інститут Одеського національного ун-тету ім. І.І.Мечникова).

32. Розвиток воєнного мистецтва у війнах другої половини ХХ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, РАДЕЦЬКОГО Віталія Григоровича, начальника Національної академії обо-рони України. Спецрада К 35.052.15 в Національному ун-теті "Львівська політехніка". Науковий керівник - Сідак В.С., д-р іст. наук, (Національна академія Служби безпеки України).
33. Розвиток воєнного мистецтва флотів у локальних війнах та збройних конфліктах при веденні самостійних дій (1967-1988 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, ФУРМАНА Ігора Івановича, ад'юнкта Національної академії оборони України, Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Рибак М.І., д-р іст. наук, (Націо-нальна академія оборони України).
34. Рух опору в Галичині в 1941-1944 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, СТАРИКА Володимира Васильовича, асистента Львівського національного ун-тету ім. І.Я. Франка. Спецрада К?35.051.12 в Львівському національному ун-теті ім. І.Я. Франка. Науковий керівник - Петровський О.М. канд. іст. наук, (Тернопільський аграрний ун-тет ім. Гнатюка НАН України).
35. Символіка збройних сил України 1917-1920 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06, ЧМИРА Миколи Васильовича, спеціаліста воєнно-геральдичної служби Генерального штабу Збройних Сил України. Спецрада Д 26.001.20 в Київському національному ун-теті ім. Тараса Шевченка. Науковий керівник - Войцехівська І.Н., д-р іст. наук, (Київський національний ун-тет ім. Тараса Шевченка).
36. Спорядження коня скіфської доби у східноєвропейському лісостепу, дис. ... канд. іст. наук, спеціальність 07.00.04, МОГИЛОВА Олександра Дмитровича, ст. наук. співробітника Інституту української археології НАН України. Спецрада Д 26.234.01 в Інституті української археології НАН України. Науковий керівник - Скорий С.А., д-р іст. наук, (Інститут української археології НАН України).
37. Увічнення та збереження історії козацтва в пам'ятках культури України (1945-2005 рр.), дис. ... канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, ДЕМИДЕНКО Ольги Олексанрівни, м.н.с. Інституту історії України НАН України. Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України. Науковий керівник - Горбик В.О., д-р іст. наук, (Інститут історії України НАН України).
38. Флоти у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини 40-х років ХХ ст. - початку ХХІ ст.), дис. … доктора іст. наук, спеціальність 07.00.02, БАДАХА Юрія Гордійовича, доцента Київсь-кого інституту МОН України, Спецрада Д. 26.228.01 у Інституті української археографії та джерело-знавства ім. М.Грушевського НАН України. Науковий консультант - Литвин С.Х., д-р іст. наук, (Націо-нальна академія оборони України).

До змісту "Воєнна історія" #4_6 за 2006 рік