Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #4-6 (28-30) за 2006 рік

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про увічнення пам'яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки

З метою увічнення пам'яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки (далі - УНР та ЗУНР), утвердження в суспільній свідомості об'єктивної оцінки їхньої ролі в історії, забезпечення консолідації української нації, а також у зв'язку з виповненням у 2005-2009 роках ювілейних річниць від дня народження видатних діячів УНР та ЗУНР п о с т а н о в л я ю: 1. Кабінету Міністрів України:
а) утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо увічнення пам'яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, включивши до його складу представників центральних та місце-вих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських органі-зацій, науковців;
б) розробити у місячний строк разом із Національною академією наук України та затвердити План заходів щодо увічнення пам'яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки на 2005-2009 роки, перед-бачивши, зокрема:

проведення у місті Києві та інших населених пунктах України за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, української діаспори, науковців урочистостей, тематичних наукових конференцій, круглих столів, наукових читань тощо до річниць від дня народження чільних діячів УНР та ЗУНР, зокрема голови Української Центральної ради М.Грушевського, керівника західної області УНР Є.Петрушевича, голови уряду УНР, Голови Директорії УНР В.Винниченка, Голови Директорії, Головного отамана військ УНР С.Петлюри, керівників урядів УНР - В.Голубовича, В.Чехівського, С.Остапенка, Б.Мартоса, І.Мазепи, В.Прокоповича, А.Лівицького, голів урядів ЗУНР - К.Левицького, С.Голубовича;
видання наукових праць, збірок документів та матеріалів, присвячених історії національно-визвольних змагань початку XX століття Україні, життю і діяльності видатних діячів УНР та ЗУНР, а також публікацію їхніх творів; організацію постійно діючих експозицій, виставок архівних документів, речових та фотоматеріалів, що ілюструють події національно-визвольних змагань українського народу, життя та діяльність видатних діячів УНР та ЗУНР, формування відповідних музейних зібрань;
проведення у навчальних закладах, військових з'єднаннях і частинах тематичних заходів з метою популяризації державотворчої, політичної, військової та благодійної діяльності видатних діячів УНР та ЗУНР, виховання у молоді патріотизму і поваги до історичного минулого українського народу;
карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейних монет на відзнаку річниць від дня народження чільних діячів УНР та ЗУНР;
в) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування зазначених заходів.

2. Кабінету Міністрів України разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями:
розглянути питання щодо присвоєння окремим навчальним закладам, установам, військовим частинам імен видатних діячів УНР та ЗУНР, а також відповідного найменування чи перейменування в установленому порядку вулиць, площ, провулків, проспектів, парків та скверів у населених пунктах України;
вирішити в установленому порядку питання про спорудження пам'ятників В.Винниченку, С.Петлюрі, іншим видатним діячам УНР і ЗУНР у місті Києві та інших населених пунктах, а також установлення пам'ятних знаків та меморіальних дощок у місцях, пов'язаних з їх життям та діяльністю.
3. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення річниць в УНР та ЗУНР, у тому числі із алученням представників української громадськості за кордоном.
4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати цикли теле- і радіопередач, присвячених життю і діяльності видатних діячів УНР та ЗУНР, забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо увічнення пам'яті чільних діячів національно-визвольних змагань початку XX століття в Україні.

Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ, 16 травня 2005 року

№793/2005

До змісту "Воєнна історія" #4_6 за 2006 рік