Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #4_6 за 2004 рік

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”

Усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародного миру і безпеки, враховуючи зобов'язання України як держави - члена Організації Об'єднаних Націй (далі - ООН) подавати допомогу ООН в діях, що провадяться відповідно до Статуту ООН, а також зобов'язання як держави - члена Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі - ОБОЄ) конструктивно співробітничати у використанні всього діапазону можливостей ОБОЄ для запобігання конфліктам та для їх розв'язання, Україна розглядає участь у міжнародних миротворчих операціях як важливу складову своєї зовнішньої політики.
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях, а також порядок направлення Україною військового та цивільного персоналу, організації його підготовки та забезпечення для участі в діяльності по підтриманню чи відновленню міжнародного миру і безпеки.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
міжнародні миротворчі операції - міжнародні дії або заходи, які здійснюються за рішеннями Ради Безпеки ООН відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН, а так само дії і заходи багатонаціональних сил, що створюються за згодою Ради Безпеки ООН, які проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН з метою:
запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів;
врегулювання або створення умов для врегулювання міждержавних, а також внутрішніх конфліктів за згодою сторін конфлікту або з використанням примусових заходів за рішенням Ради Безпеки ООН, що може включати, зокрема, спостереження і контроль за додержанням угод про припинення вогню та інших ворожих дій, роз'єднання сторін, які конфліктують, роззброєння і розформування їх підрозділів, виконання інженерних та інших робіт;
подання гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів;
виконання міліцейських (поліцейських) функцій по забезпеченню безпеки і додержання прав людини;
подання допомоги у подоланні наслідків конфліктів; усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії;
миротворчий контингент - військові підрозділи, оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і зв'язку, що направляються Україною для участі в міжнародних миротворчих операціях, у тому числі військові підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, котрі входять до складу об'єднаних військових підрозділів, що створюються спільно з іншими державами для участі у міжнародних миротворчих операціях (спільні батальйони тощо);
миротворчий персонал - окремі військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та інших державних органів і цивільних установ України, які направляються Україною для участі в міжнародних миротворчих операціях і не входять до складу миротворчого контингенту;
матеріально-технічні ресурси та послуги - матеріально-технічні ресурси та послуги, що надаються Україною для використання в міжнародних миротворчих операціях, у тому числі бойова і спеціальна техніка, окремі види озброєнь, засоби зв'язку, транспортні засоби з екіпажами, продовольство, медикаменти тощо.

Стаття 2. Умови участі України в міжнародних миротворчих операціях

Україна виключно на умовах, зазначених у рішенні Президента України, що схвалюється Верховною Радою України у випадках, передбачених Конституцією та законами України, та у порядку, встановленому цим Законом, бере участь у міжнародних миротворчих операціях:
Організації Об'єднаних Націй, рішення на проведення яких прийнято Радою Безпеки ООН;
Організації з безпеки і співробітництва в Європі чи інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН;
Багатонаціональних сил, що створюються за згодою Ради Безпеки ООН, дії та заходи яких здійснюються під загальним контролем Ради Безпеки ООН.
Участь України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється шляхом надання миротворчого контингенту, миротворчого персоналу, а також матеріально-технічних ресурсів та послуг у розпорядження відповідних органів, які визначаються рішенням про проведення такої операції.

Стаття 3. Внесення пропозиції щодо участі України в міжнародній миротворчій операції

Пропозиція щодо участі України в міжнародній миротворчій операції вноситься до Ради національної безпеки і оборони України Міністерством закордонних справ України за погодженням з Міністерством оборони України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозиція має включати наявні на момент її внесення дані про район дії миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу, про їх завдання, загальну чисельність, про тип і склад озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх продовження, порядок заміни та умови виведення, про гарантії і компенсації військовослужбовцям військових формувань, працівникам Збройних Сил України, інших військових формувань, працівникам органів внутрішніх справ, інших державних органів і цивільних установ України та членам їх сімей, а також інформацію про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародній миротворчій операції.
Рада національної безпеки і оборони України, визнаючи відповідність такої участі національним інтересам і законодавству України, втому числі міжнародним зобов'язанням України відповідно до Статуту ООН, враховуючи можливості фінансування та матеріально-технічного забезпечення, рівень безпеки громадян України, які братимуть участь у миротворчій операції у складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу, вносить пропозицію щодо участі України в міжнародній миротворчій операції на розгляд Президента України.

Стаття 4. Прийняття рішень щодо участі України в міжнародній миротворчій операції

Рішення про направлення миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу для участі України у міжнародній миротворчій операції, а також з питань надання матеріально-технічних ресурсів та послуг приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення рішення в частині щодо направлення миротворчого контингенту. Разом з законопроектом подається інформація, зазначена у частині першій статті З цього Закону.
Рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту України до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, скріплене підписами Прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за виконання цього рішення, підлягає схваленню Верховною Радою України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України. Поданий Президентом України законопроект про схвалення рішення щодо направлення Україною миротворчого контингенту до іншої держави як невідкладний розглядається Верховною Радою України позачергово.
Рішення про надання Україною матеріально-технічних ресурсів і послуг для використання в міжнародній миротворчій операції приймає Кабінет Міністрів України відповідно до рішення Президента України щодо участі України в міжнародній миротворчій операції.

Стаття 5. Комплектування миротворчого контингенту і миротворчого персоналу

Миротворчий контингент і миротворчий персонал комплектуються громадянами України - військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України, особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, інших військових формувань та інших державних органів і цивільних установ України, які мають необхідну професійну і психологічну підготовку.
Включення громадян України до складу миротворчого контингенту або миротворчого персоналу здійснюється виключно на добровільній основі.

Стаття 6. Підготовка громадян України для участі в міжнародній миротворчій операції

Громадяни України, які включаються до складу миротворчого контингенту або направляються для участі в міжнародній миротворчій операції як миротворчий персонал, попередньо проходять спеціальну підготовку у відповідних учбових центрах.

Стаття 7. Повернення та відкликання миротворчого контингенту і миротворчого персоналу, який брав участь у міжнародній миротворчій операції

Миротворчий контингент і миротворчий персонал, які були направлені до іншої країни для участі в міжнародній миротворчій операції, повертаються до України після завершення операції. Вони можуть бути також відкликані до завершення миротворчої операції в разі, якщо їх подальша участь у зазначеній операції стає недоцільною через суттєву зміну міжнародної військово-політичної обстановки чи обставин у регіоні перебування, припинення фінансування та через інші причини. Рішення про відкликання миротворчого контингенту та миротворчого персоналу приймається з урахуванням міжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України, або за пропозицією Верховної Ради України.

Стаття 8. Соціальний захист учасників міжнародних миротворчих операцій та членів їх сімей

Соціальний захист учасників міжнародних миротворчих операцій і членів їх сімей забезпечується згідно з законами України.
Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені більш високі гарантії захисту учасників міжнародних миротворчих операцій, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються норми відповідного міжнародного договору або міжнародної угоди.
Вислуга років і трудовий стаж громадян України за час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту і миротворчого персоналу обчислюється з розрахунку один місяць за три місяці.

Стаття 9. Фінансове забезпечення участі України в міжнародних миротворчих операціях

Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародних миротворчих операціях, здійснюється з Державного бюджету України за умови відшкодування цих витрат за рахунок коштів, які виділяються ООН, ОБОЄ або іншою регіональною організацією для фінансування міжнародної миротворчої операції, якщо інше не встановлено Верховною Радою України при розгляді цього питання.

Стаття 10. Інформування Верховної Ради України про участь України у міжнародній миротворчій діяльності

Кабінет Міністрів України щорічно подає Верховній Раді України доповідь про участь України в діяльності по підтриманню чи відновленню міжнародного миру і безпеки.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
23 квітня 1999 року
№ 613-ХІV


Довгострокова програма морально-психологічної підтримки
українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Мета програми:

Довгострокова програма морально-психологічної підтримки миротворчого контингенту (далі Програма) розроблена на виконання розпорядження Президента України та має за мету забезпечити:
- морально-психологічний супровід військовослужбовців на усіх етапах підготовки та виконання ними миротворчих завдань;
- морально-психологічну готовність миротворців, їх особисту внутрішню впевненість у необхідності і доцільності виконання миротворчих завдань в Республіці Ірак;
- гарантований соціальний захист миротворців, особливо тих хто отримав поранення;
- морально-психологічна підтримка та соціальна допомога членам сімей миротворців;
- формування та підтримання сприятливої громадської думки, щодо необхідності виконання миротворчих завдань в Іраку, висвітлення прикладів самовідданості, мужності та відваги воїнів миротворців.

Об'єкти дії програми:
а) особовий склад миротворчих підрозділів, який:
- готується до виконання завдань за призначенням;
- виконує завдання за призначенням;
- отримав легкі поранення (захворювання) та має повернутися до виконання завдань за призначенням;
- отримав поранення, пов'язані з довгостроковою або повною втратою працездатності;
б) родини миротворців:
- кандидатів до складу миротворчого контингенту;
- які виконують завдання за призначенням;
- які втратили працездатність в результаті поранення;
- які загинули.
в) українське суспільство;
г) світова спільнота;
д) засоби масової інформації різних форм власності.

ІІ . ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:

2.1 Етап формування, підготовки та відправки миротворчого контингенту

З військовослужбовцями:
1. Проводиться професійно-психологічний та психофізіологічний відбір кандидатів, вивчається мотивація військовослужбовців до участі у діяльності миротворчого контингенту.
2. Складаються соціально-демографічні картки особового складу миротворчих підрозділів.
3. Розгортається робота з роз'яснення особовому складу заходів безпеки та відпрацювання практичних дій щодо запобігання загрози його життю і здоров`ю.
4. Здійснюється спеціальна та цільова психологічна підготовка особового складу миротворчих контингентів.
5. Здійснюється коригування складу підрозділів (розрахунків, екіпажів) з урахуванням психологічної сумісності.
6. Здійснюється моніторинг морально-психологічного стану особового складу, проводиться його корегування.
7. Доводяться та роз'яснюються норми міжнародного гуманітарного права, інші законодавчі та нормативно-правові акти, які визначають права, обов'язки та гарантії миротворців.
8. Вивчається культура, національні та релігійні традиції, звичаї, порядок спілкування з місцевим населенням району призначення.
9. Організується навчання особового складу необхідному лексичному мінімуму.
10. Доводяться умови та особливості виконання завдань миротворчим контингентом, соціальні пільги та гарантії.
11. У взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, політичними та громадськими організаціями забезпечується суспільна підтримка миротворців, формування їх позитивного іміджу.
12. Організується урочиста церемонія відправки миротворчого контингенту.

З сім'ями військовослужбовців:
1. Доводяться та роз'яснюються родинам умови перебування та виконання завдань миротворчим контингентом у Іраку, визначені миротворцям та членам їх сімей соціальні пільги та гарантії.
2. Вивчається сімейно-побутовий стан родин миротворців.
3. Доводиться до родин порядок організації зв'язку з особовим складом миротворчого контингенту.
4. Спільно з органами державної влади забезпечується суспільна підтримка родин миротворців та вирішення їх соціально-побутових проблем.
5. Надається можливість участі родин в урочистій церемонії відправки миротворчого контингенту.

2.2 Етап виконання завдань в районі призначення

З військовослужбовцями:
1. Створюються сприятливі соціально-побутові умови виконання завдань з урахуванням умов перебування.
2. Уточнюються заходи безпеки та конкретизуються дії щодо забезпечення безпеки, збереження життя та здоров`я в специфічних умовах району перебування.
3. Вивчаються та оперативно розв'язуються соціальні проблеми, формується та підтримується здорова морально-психологічна обстановка.
4. Здійснюються заходи щодо адаптації до умов та особливостей військово-професійної діяльності особового складу миротворчого контингенту.
5. Проводиться моніторинг психофізіологічних станів і здоров'я. Здійснюється медична та психологічна реабілітація під час виконання миротворчих завдань, відновлення функціонального стану, профілактика психогенних розладів та психічних захворювань у миротворців.
6. Доводяться та роз'яснюються заходи органів державної влади України щодо надання пільг, соціальних гарантій і компенсацій військовослужбовцям миротворчого контингенту.
7. Здійснюються заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу.
8. Контролюється повнота та своєчасність доведення до військовослужбовців встановлених норм грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.
9. Організується дозвілля та відпочинок, здійснюється емоційне та психологічне розвантаження особового складу.
10. Забезпечується зв'язок з родинами та близькими, здійснюється контроль стосовно регулярності їх спілкування.
11. Формується та підтримується позитивний імідж миротворців в країні перебування та сприятлива громадська думка в Україні відносно їх миротворчої місії.

З сім'ями військовослужбовців:
1. Здійснюється суспільна, психологічна та соціальна підтримка членів сімей миротворців.
2. Організується та підтримується регулярний зв'язок родин та близьких з військовослужбовцями, які проходять службу у миротворчому контингенті.
3. Здійснюється інформування родин про стан, особливості обстановки в районах перебування миротворчого контингенту.
4. Забезпечується виконання заходів щодо соціальних гарантій та надання допомоги членам сімей військовослужбовців, які отримали поранення або загинули, в отриманні призначених їм виплат, пенсій, компенсацій.
5. Організується поховання загиблих (померлих) при виконанні миротворчої місії та увічнення їх пам'яті.

2.3 Етап повернення в Україну, соціальна реадаптація

З військовослужбовцями:
1. Організується церемонія урочистої зустрічі військовослужбовців, які повертаються після виконання миротворчої місії;
2. Здійснюється взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування з метою ефективного вирішення соціальних проблем військовослужбовців, які повернулися з Іраку.
3. Проводиться психологічна реабілітація, відновлення психологічного стану та профілактика психогенних розладів у миротворців.
4. Здійснюється клінічна і функціональна реабілітація, відновлення здоров'я, військово-професійної працездатності та санаторно-курортне лікування миротворців.
5. Проводиться комплексна соціально-професійна реадаптація.
6. Організується вшанування воїнів-миротворців, вивчення та розповсюдження їх досвіду.

З сім'ями військовослужбовців:
1. Надання можливостей родинам взяти участь в урочистій зустрічі військовослужбовців, які повертаються після виконання миротворчої місії.
2. Здійснюється контроль за виконанням встановлених членам сімей миротворців соціально-правових гарантій наданням пільг та допомог.

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО І УПРАВЛІННЯ

Керівництво щодо впровадження положень, визначених у Програмі, координацію зусиль органів військового управління та контроль її виконання здійснює Міністерство оборони України.
Забезпечення виконання заходів, передбачених цією Програмою, покладається на Генеральний штаб Збройних Сил України, відповідні органи військового управління Сухопутних військ Збройних Сил України та створений Центр морально-психологічної підтримки миротворців.
Для наукового супроводження виконання заходів Програми залучаються наукові установи та окремі фахівці.

ІV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Матеріально-технічне та фінансово-економічне забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок і в межах видатків, визначених Міністерству оборони України на миротворчу діяльність у Державному бюджеті України на відповідний рік та інших джерел, не заборонених законодавством.

V. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. Відпрацювати пропозиції та внести зміни до існуючих нормативно-правових актів, які регламентують діяльність українських миротворчих контингентів, визначають статус та соціальний захист миротворців, членів їхніх родин в умовах загострення воєнно-політичної обстановки на території Іраку та прогнозування її подальшого розвитку.
2. Створити Центр морально-психологічної підтримки миротворців.
3. Здійснювати моніторинг стану дотримання встановлених законодавством України соціальних гарантій, компенсацій, пільг миротворцям та членам їхніх сімей.
4. Здійснювати моніторинг морально-психологічного стану особового складу миротворчого контингенту на етапах підготовки, виконання завдань за призначенням та ротації, забезпечувати корекцію морально-психологічного стану у разі необхідності.
5. Створити при обласних, міських та районних військових комісаріатах Пункти зв'язку
членів родин з особовим складом миротворчого контингенту. Відпрацювати та запровадити систему отримання інформації щодо проблемних питань родин миротворців та організувати їх оперативне вирішення.
6. Сформувати та постійно оновлювати електронну базу соціально - психологічних карт особового складу миротворчих підрозділів.
7. Ввести до складу миротворчого контингенту спеціально підготовлених лікарів-психофізіологів та психологів-практиків.
8. Відкрити науково-дослідну роботу: "Розробка системи психофізіологічного забезпечення миротворчих контингентів".
9. Створити фонд підтримки сімей миротворців, які загинули або отримали каліцтво під час виконання завдань у миротворчих операціях.
10. Внести необхідні зміни та доповнення до існуючих програм бойової підготовки миротворчих підрозділів в частині посилення їх морально-психологічної підготовки до дій в екстремальних умовах.
11. Забезпечити кожного військовослужбовця словником-розмовником англійською та арабською мовами. Створити умови щодо засвоєння особовим складом необхідного лексичного мінімуму.
12. Забезпечити кожний підрозділ миротворчої бригади бібліотечкою сучасної політичної, довідкової і художньої літератури з урахуванням мовних потреб особового складу.
13. Організувати випуск друкованої продукції арабською мовою щодо роз'яснення мети перебування та діяльності українського миротворчого контингенту в Іраку та забезпечити її розповсюдження серед місцевого населення провінції Васід.
14. Створити Постійно діючий прес-центр з метою оперативного висвітлення життєдіяльності миротворчих контингентів України.
15. Заснувати спеціальне презентаційне видання (українською, англійською, а при необхідності іншими мовами) позитивного досвіду миротворчої діяльності України.
16. Систематично проводити прес-конференції, "гарячі лінії" керівництвом Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з питань миротворчої діяльності із представниками засобів масової інформації України та інших країн.
17. Організувати проведення спільних з представниками іракської адміністрації інформаційних акцій: брифінгів, прес-конференцій, "круглих столів".
18. Заснувати цільові теле- та радіопередачі "Година миротворця" на державних радіо-телеканалах.
19. Здійснити комплекс заходів щодо відкриття повітряного мосту "Україна-Ірак" для забезпечення перекидання гуманітарних вантажів для миротворців та проведення гуманітарних акцій серед місцевого населення Республіки Ірак.
20. Запровадити систему відвідування миротворчого контингенту в Іраку народних депутатів України, провідних політиків, священнослужителів, політологів, представників Міністерства оборони України.
21. Запланувати періодичні виступи перед особовим складом миротворчого контингенту концертних груп Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України та ансамблів оперативних командувань Збройних Сил України.
22. Забезпечити виступи перед особовим складом миротворчого контингенту відомих артистів української естради та зірок мистецтва.
23. Організувати проведення в Україні концертів, тематичних виставок, військово-патріотичних змагань (спортивних, військово-молодіжних) присвячених миротворчій діяльності.

Провести акції "Діти миротворців - своїм батькам", "Діти України - миротворцям", тощо з доставкою миротворцям малюнків, художніх виробів, інших речей, які виготовлені дітьми України.

Довгострокова програма “Морально-психологічної підтримки
українського миротворчого контингенту у Республіці Ірак”
затверджена Міністром оборони України
18 червня 2004 року

До змісту "Воєнна історія" #4-6 за 2004 рік