Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #4_6 за 2004 рік

ДИСЕРТАЦІЇ З ВОЄННО-ІСТОРИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ, ЗАХИЩЕНІ У 2004 РОЦІ

1. Військова мемуаристика як джерело вивчення історії українських військових формувань 1917 - 1921 рр., дис. … канд. іст. наук: спеціальність 20.02.22, Каліберди Юрія Юрійовича, офіцера відділу пропаганди Головного Командування Військ Протиповітряної оборони ЗС України у м. Києві. Спецрада К 26.709.04 в Національній акад. оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Литвин С.Х., д-р іст. наук (Національна акад. оборони України МО України).

2. Зброярська справа Давньоруської держави (середина ІХ - перша половина ХІІІ ст.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Печенюка Ігора Степановича, ад'юнкта Націо-нальної акад. оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній акад.. оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Бережанський В.Г., канд. іст. наук (Центральний НДІ Збройних Сил України).

3. Радянський тоталітарний режим у боротьбі проти збройного підпілля ОУН і військових формувань УПА (1944 - 1953), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Нагірняка Михайла Ярославовича, старшого викладача Львівського ін-ту пожежної безпеки. Спецрада К35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України Науковий керівник - Малик Я.Й., д-р. іст. наук (Львівський регіональний ін-т державного Управління Національної академії державного управління при Президентові України).

4. Діяльність міліції Донбасу (1956-1964 рр.): досвід, проблеми, уроки, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 Абдулліна Абузара Ахнафовича, начальника Факультету Донецького ін-ту внутрішніх справ МВС України при Донецькому національному ун-ті: Спецрада Д 11.051.02 у Донецькому національному ун-ті МОН України. Науковий керівник - Добров П.В., д-р іст. наук (Донецький національний університет).

5. Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 В'ятровича Володимира Михайловича, м.н.с. ін-ту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Спецрада Д35.222.01 в Ін-ті українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України та ін-ті народознавства НАН України. Науковий керівник - Сливка Ю.Ю., д-р іст. наук (Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України).

6. Скіфська проблема в історичній україністиці (ХVІІІ-ХХ), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06 Ярошкевича Олега Миколайовича, асп. Дніпропетровського національного ун-ту. Спецрада Д 08.051.14 в Дніпропетровському національному ун-ті МОН України. Науковий керівник - Ковальова І.Ф., д-р іст. наук (Дніпропетровський національний ун-т).

7. Військово підготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Дем'янюка Олександра Йосиповича, ст. викл. Луцького ін-ту розвитку людини. Спецрада К35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Дещинський Л.Є., д-р іст. наук. (Національний ун-т "Львівська політехніка").

8. Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-1923 роках, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 Богана Сергія Михайловича, викл. Миколаївського навчально-наукового центру Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова. Спецрада Д 41.051.08 в Одеському національному ун-ті ім. І.І. Мечникова МОН України. Науковий керівник - Щетніков В.П., канд. іст. наук (Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова).

9. Корсунський полк в ХVІІ - на початку ХVІІІ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 Степенькіна Станіслава Юрійовича, експедитора 1-го Київського молочного заводу. Спецрада Д 08.051.14 у Дніпропетровському національному ун-ті МОН України. Науковий керівник - Швидко Г.К., д-р іст. наук. (Національний гірничий ун-т).

10. Військово-патріотична діяльність УВО-ОУН серед української молоді Галичини (1920-1939 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Виздрика Віталія Степано-вича, асист. Національного ун-ту "Львівська політехніка". Спецрада К 35.052.15 у Національ-ному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Дещинський Л.Є., д-р іст. наук (Національний ун-т "Львівська політехніка").

11. Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Футулуйчука Дмитра Дмитровича, старшого викл. Коломийського ін-ту управління природними ресурсами. Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Дещинський Л.Є., д-р іст. наук (Національний ун-т "Львівська політехніка").

12. Інформаційно-психологічне протиборство в період конфлікту НАТО-Югославія 1999 року, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Куцької Олесі Миколаївни, інж. в/ч А1590 Міноборони України. Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Трохимович В.В., д-р іст. наук (Національний ун-т "Острозька акад.").

13. Галицька армія у боротьбі за державність і соборність України (1918-1920), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Томюка Ігора Михайловича, викл. Військового ін-ту Національного ун-ту "Львівська політехніка". Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Литвин М.Р., д-р іст. наук (Львівський національний ун-т ім.. Івана Франка).

14. Організація Українських Націоналістів у боротьбі за розв'язання українського питання у 1929-1935 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Юрика Юрія Зеновійовича, викл. Тернопільської держ. мед. акад. ім. І.Я. Горбачовського. Спецрада К 35.052.15 у Національному ун-ті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Полянський О.А., канд. іст. наук (Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка).

15. Створення системи протиповітряної оборони України (1991-2000 рр.): історичний аспект, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Сокаля Ігоря Івановича, ад'юнкта Національної акад. оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній акад. оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Коваленко Л.Т., канд. іст. наук (Національна акад. оборони України).

16. Застосування сухопутних військ у воєнних конфліктах за досвідом війн в Афганістані і Чечні (1979-2000 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Тищенка Ігоря Юрійовича, проректора Черкаського ін-ту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Спецрада К26.709.04 в Національній акад. оборони України. МО України. Науковий керівник - Бушин М.І., д-р іст. наук (Черкаський держ. технологічний ун-т).

17. Окупаційний режим та антифашистський рух Опору на Луганщині (1941-1943 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 Абакумової Вікторії Іванівни, ст. викл. Східно-українського національного ун-ту ім. Володимира Даля. Спецрада К 29.051.04 у Східно-українському національному ун-ті ім. Володимира Даля МОН України. Науковий керівник - Добров П.В., д-р іст. наук (Донецький національний ун-т).

18. Роль офіцерів Генерального штабу в здійсненні зовнішньої політики Російської імперії на мусульманському Сході в другій половині ХІХ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.02 Гокова Олега Олександровича, асп. Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Спецрада Д 64.051.10 у Харківському національному ун-ті ім. В.Н.Каразіна МОН України. Науковий керівник - Пугач Є.П., канд. іст. наук (Харківський національний ун-т ім.. В.Н. Каразіна).

19. Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 років: історіографія, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06 Коннової Майї Вікторівни, асп. Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Спецрада Д 26.235.01 в ін-ті історії України НАН України. Науковий керівник - Іваницька О.П., д-р іст. наук (Київський міжнародний ун-т).

20. Військові втручання СРСР у внутрішні справи сусідніх європейських держав у 50-60-х роках ХХ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Василенка Сергія Володимировича, керуючого справами держ. комітету України у справах національностей та міграції. Спецрада К 26.709.04 у Національній акад. оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Пилявець Р.І., канд. іст. наук (Національна акад.. оборони України).

21. Застосування ракетних військ і артилерії в особливих умовах за досвідом локаль-них війн і збройних конфліктів кінця ХХ - початку ХХІ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціаль-ність 20.02.22 Підгорецького Юрія Володимировича, проректора по службі Черкаського ін-ту пожежної безпеки ім.. Героїв Чорнобиля. Спецрада К 26.709.04 у Національній акад. оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Гуржій О.І., д-р іст. наук (Національна акад. оборони України).

22. Військова організація і воєнне мистецтво половців ХІ - ХІІ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Свєтлова Андрія Євгеновича, ст. викл. Військового ін-ту Ракетних військ і артилерії ім. Богдана Хмельницького Сумського держ. ун-ту. Спецрада К 26.709.04 у Національній акад. оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Бережинський В.Г., канд. іст. наук (Центр НДІ Збройних Сил України).

23. Організація артилерійських частин та їх бойова діяльність по захисту Української державності 1917-1920 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22 Ткачука Павла Петровича, нач. Львівського військового ін-ту ім. Петра Сагайдачного Національного ун-ту "Львівська політехніка". Спецрада К 26.709.04 в Національній акад. оборони України МО України. Науковий керівник - Кривизюк Л.П., канд. іст. наук (Львівський військовий ін-т ім. Петра Сагайдачного Національного ун-ту "Львівська політехніка").

24. Військова організація та воєнне мистецтво скіфів, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Грицюка Валерія Миколайовича, ад'юнкта Національної акад. оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Бережинський В.Г., канд. іст. наук (Центральний НДІ Збройних Сил України).

25. Боротьба з повітряними десантами за досвідом локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ ст., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Дивеня Валентина Івановича. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Макаров В.Д., канд. іст. наук (Національна академія оборони України).

26. Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил України за досвідом Військово-інженерного інституту 1991-2000 рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Колоса Руслана Леонідовича. Спецрада К 26.709.04 у Національній акад. оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Рибак М.І., д-р іст. наук (Національна академія оборони України).

27. Утворення і діяльність військових формувань Карпатської України (1938-1939 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Буковського Івана Васильовича. Спецрада К 35.052.15 у Національному університеті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Вегеш М.М., д-р іст. наук (Ужгородський національний університет).

28. Бойові дії ополченських збройних формувань в оборонних операціях на території України (червень 1941 - липень 1942 років), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Костенка Юрія Івановича, ад’юнкта Національної акад. оборони України. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Карпенко М.Ф., д-р іст. наук (Національна академія оборони України).

29. Пропагандистська діяльність ОУН і УПА в 1944 - 1950-х рр., дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, Дмитренка Олега Миколайовича. Спецрада К 35.051.12 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України. Науковий керівник - Трохимович В.В., д-р іст. наук (Національний університет "Острозька академія").

30. Видавничо-пропагандистська діяльність ОУН (1941-1954 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, Стасюк Олександри Йосипівни. Спецрада Д 35.222.01 в інституті українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України та інституті народознавства НАН України. Науковий керівник - Сливка Ю.Ю., д-р іст. наук (інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України).

31. Історіографія історії УПА, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.06, Демидова Сергія Юрійовича. Спецрада К 35.051.12 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України. Науковий керівник - Грицак Я.Й., д-р іст. наук (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

32. Запровадження військового права в Західноукраїнській Народній Республіці, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Стукаліної Надії Тимофіївни. Спецрада К 35.052.15 у Національному університеті "Львівська політехніка" МОН України. Науковий керівник - Гусєв В.І., канд. філософських наук (Національний університет "Львівська політехніка").

33. Німецькі військовополонені в Донбасі (1943-1954 рр.), дис. … канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01, Баглікової Марини Сергіївни. Спецрада Д 11.051.02 у Донецькому національному університеті МОН України. Науковий керівник - Добров П.В., д-р іст. наук (Донецький національний університет).

34. Національно-патріотичне виховання в Армії Української Народної Республіки періоду Директорії, дис. … канд. іст. наук, спеціальність 20.02.22, Науменка Андрія Олеговича. Спецрада К 26.709.04 у Національній академії оборони України Міноборони України. Науковий керівник - Філіпов В.К., канд. іст. наук (Національна академія оборони України).

До змісту "Воєнна історія" #4-6 за 2004 рік