Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #3-4 за 2002 рік 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

НАКАЗ
ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

15 лютого 2002 р. № 69
Про створення спеціалізованої вченої ради

На підставі постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 4-11/2 від 13 лютого 2002 р.

Н А К А З У Ю :
1. Створити у Національній академії оборони України спеціалізовану вчену раду К 26.709.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 20.02.22 - Військова історія.
2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради доктора історичних наук, доцента ЛИТВИНА Сергія Харитоновича, начальника кафедри історії війн і військового мистецтва Національної академії оборони України, полковника, спеціальність 20.02.22.
3. Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради доктора історичних наук, професора ГОЛУБА Володимира Йосиповича, професора кафедри історії Національної академії оборони України, спеціальність 20.02.22.
4. Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради кандидата історичних наук КОРНІЄНКА Вадима Валерійовича, старшого викладача кафедри історії війн і військового мистецтва Національної академії оборони України, підполковника, спеціальність 20.02.22.
5. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради:
- доктор історичних наук, старший науковий співробітник ГУРЖІЙ Олександр Іванович, провідний науковий співробітник Інституту історії НАН України, спеціальність 20.02.22;
- доктор історичних наук, професор ДІЛАНЯН Анатолій Амазасович, професор теорії державного і воєнно-соціального управління Національної академії оборони України, спеціальність 20.02.22;
- доктор історичних наук, професор КАРПЕНКО Микола Федорович, професор кафедри історії Національної академії оборони України, спеціальність 20.02.22;
- кандидат історичних наук, доцент МАКАРОВ Володимир Дмитрович, доцент кафедри історії війн і військового мистецтва Національної академії оборони України, спеціальність 20.02.22;
- доктор історичних наук, професор МУКОВСЬКИЙ Іван Тимофійович, старший науковий співробітник кафедри історії війн і військового мистецтва Національної академії оборони України, спеціальність 20.02.22;
- доктор історичних наук, професор РИБАК Микола Іванович, професор кафедри історії війн і військового мистецтва Національної академії оборони України, спеціальність 20.02.22;
- кандидат історичних наук, доцент ТОПОЛЕНКО Володимир Костянтинович, заступник керівника спеціальної кафедри історії та історії оперативного мистецтва Національної академії служби безпеки України, спеціальність 20.02.22;
- кандидат історичних наук ЧУХЛІБ Тарас Васильович, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, спеціальність 20.02.22;
- доктор історичних наук, професор ШЕВЧУК Василь Петрович, професор кафедри історії Національної академії оборони України, спеціальність 20.02.22.
6. Встановити термін повноважень спеціалізованої вченої ради Національної академії оборони України з 13 лютого 2004 року.
Голова Вищої
атестаційної комісії України В. Скопенко

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 20.02.22 "ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ" *
(Постанова ВАК України № 14-11/6 від 12 червня 2002 р.)

I. ФОРМУЛА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Галузь історичної науки, яка досліджує теоретичні і науково-методичні проблеми з історії війн, воєнного мистецтва, воєнної думки, військових формувань, збройних сил, їх видів, родів військ та їх всебічного забезпечення.

II. НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка проблем методології воєнно-історичної науки.
Історія війн, окремих воєнних кампаній, операцій.
Історичний досвід будівництва, бойової, організаційної і мобілізаційної підготовки, військового управління, всебічного забезпечення воєнних (бойових) дій та бойового застосування збройних сил, їх видів і родів військ, інших силових структур.
Історичний розвиток законів, закономірностей, принципів, форм і способів збройної боротьби - воєнної стратегії, оперативного мистецтва і тактики.
Історія розвитку озброєнь, військової техніки, воєнної економіки, тилового, матеріального і технічного забезпечення, оборонно-промислового комплексу, конверсії і реконверсії, фортифікації і оборонного будівництва, структурної організації збройних формувань, армії і флоту, військових органів та установ, військових навчальних закладів.
Історичний розвиток воєнних доктрин, напрямків геополітичної стратегії, концепцій міжнародної та національної безпеки.
Історичний досвід комплектування збройних сил, всебічної підготовки військ (сил), організації військової освіти, підготовки військових кадрів.
Історичні військові аспекти зовнішньополітичної діяльності та міжнародного військового співробітництва.
Історичний досвід застосування збройних сил у локальних війнах, збройних конфліктах, антитерористичних та миротворчих операціях.
Історія діяльності військових спецслужб, інших силових структур.
Історичний досвід ведення інформаційної та психологічної боротьби.
Військова діяльність видатних історичних діячів, військова біографістика.
Історичний досвід діяльності державних органів влади, політичних партій, громадсько-суспільних рухів та військово-патріотичних організацій у військовій сфері.
Історичні аспекти воєнної археології, військово-музейної справи, військової преси і журналістики, воєнної статистики, воєнної історіографії і джерелознавства, воєнної мемуаристики, військової геральдики, уніформістики, емблематики і вексилогії.
Історичний досвід організації морально-психологічного та інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил), воєнно-соціальної, виховної, культурно-просвітницької роботи, гуманітарної підготовки, роботи про зміцнення військової дисципліни, організації дозвілля військовослужбовців, патріотичного виховання на військових традиціях, духовного виховання, соціального та правового захисту військовослужбовців, шефських зв'язків збройних сил з громадськістю.

III. ГАЛУЗІ НАУК, ЗА ЯКИМИ ПРИСУДЖУЮТЬСЯ НАУКОВІ СТУПЕНІ.

- Історичні науки - за всіма напрямками.

До змісту журналу "Воєнна історія" #3-4 за 2002 рік