Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

Журнал "Воєнна історія" #3 (39) за 2008 рік

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНЦЕПЦІЯ  РОЗВИТКУ  КОЗАЦЬКОГО  РУХУ В УКРАЇНІ

1. Загальні положення
Українське козацтво – всеукраїнське об’єднання громадян України, які вважають себе козаками, входять до єдиного реєстру, проводить свою діяльність у тісній співпраці з органам державної влади та місцевого самоврядування.
Українське козацтво послідовно використовує кращі набутки багатьох поколінь своїх попередників, стверджує, розвиває і обстоює національну козацьку ідею, сприяє захисту політичних, економічних, культурних та історичних досягнень Українського народу, бере активну участь у забезпеченні його духовного розвитку, фізичного здоров’я, високої моральності.

2. Мета козацького руху
Метою козацького руху є загальний розвиток і утвердження Українського козацтва як народної сили, спроможної зробити певний внесок у консолідацію суспільства та зміцнення соборної самостійної Української держави.

3. Шляхи розв’язання проблеми
Питання розвитку і утвердження Українського козацтва, як народної сили, може бути вирішено шляхом об’єднання зусиль існуючих козацьких громадських організацій для формування спільних шляхів у реалізації державних програм; втілення на всіх рівнях суспільного життя країни української національної козацької ідеї, плекання любові до України, історії українського народу та його культури; виховання молодого покоління в дусі українського козацького лицарства, шляхетності, відданості українському народові, фізичному та моральному становленню юної особистості, спортивному й військово-патріотичному вишколу майбутнього захисника незалежної держави України; дослідження проблем історії Українського козацтва; охорони об’єктів культурної спадщини.

4. Напрями розвитку козацького руху
Виконання Програми передбачається за такими напрямами:
•    формування в українському суспільстві особливого духовного, психологічного, фізичного й інтелектуального типу козака, який поєднував би в собі високі морально-етичні якості, почуття патріотизму з фізичною міццю, витривалістю та вишколом;
•    збереження і пропаганда історичної й культурної спадщини української нації; забезпечення повноцінного функціонування української мови;
•    об’єднання зусиль органів виконавчої влади і громадськості у використанні виховних і культурних традицій Українського козацтва;
•    допомога органам державної влади та місцевого самоврядування у ствердженні державності України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки;
•    залучення Українського козацтва до участі в оборонній системі України, охороні громадського порядку і державного кордону;
•    сприяння зміцненню Збройних Сил України, інших військових формувань та силових структур, а також системи цивільної та територіальної оборони;
•    вдосконалення нормативно-правової бази з питань Українського козацтва відповідно до завдань забезпечення обороноздатності і національної безпеки держави, національно-культурного розвитку, а також для створення умов ефективної господарської діяльності;
•    проведення дослідження історії Українського козацтва, його ролі у боротьбі за українську державність, підготовка і видання наукових праць, науково-популярних творів, пов’язаних з історією Українського козацтва;
•    проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, читань з проблем історії та культури Українського козацтва, популяризація наукових досліджень, використання їх у сфері освіти й виховання;
•    проведення обстеження, виявлення та інвентаризація об’єктів культурної спадщини Українського козацтва, занесення об’єктів культурної спадщини Українського козацтва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
•    створення проектів музеєфікації об’єктів культурної спадщини, пов’язаних з історією Українського козацтва;
•    організація і проведення військово-патріотичних заходів;
•    вивчення народної творчості, створення та розвиток мистецьких самодіяльних колективів і проведення фестивалів козацької творчості;
•    сприяння проведенню заходів у сфері фізкультури, спорту і туризму, розвиток та популяризація видів спорту, заснованих на козацьких традиціях;
•    розробка та запровадження нових всеукраїнських туристичних маршрутів.

5. Етапи розвитку козацького руху

На першому етапі передбачається:
•    зміна статусу Ради Українського козацтва як консультативно-дорадчого органу при Президентові України на Вищий керівний орган козацьких громадських організацій України при Президентові України із встановленням відповідних повноважень;
•    створення у місті Києві об’єднаного Генерального штабу як організаційно-координаційного та методичного центру козацьких громадський організацій і виконавчого органу Ради Українського козацтва;
•    затвердження Державної програми розвитку Українського козацтва на 2008–2010 роки;
•    створення єдиного реєстру козацьких громадських організацій України (далі – реєстр);
затвердження для козацьких громадський організацій, внесених до реєстру, єдиного для України зразка спеціальних козацьких одностроїв (форми), нагород, погонів, шевронів, посвідчення козака та іншої козацької атрибутики;
•    затвердження для козацьких громадський організацій, внесених до реєстру, єдиних для України спеціальних козацьких звань, встановленні єдиного порядку їх присвоєння у відповідності: з посадою, на яку призначено козака, з наявним військовим та іншим званням, освітою, професійними навиками та зважаючи на історичні традиції українського козацтва;
•    формування на громадських засадах на базі козацьких громадський організацій, внесених до реєстру, резерву для державних силових структур;
•    затвердження Закону України «Про Українське козацтво»;
•    залучення козацьких громадських організацій до військово-патріотичного виховання, фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді, підготовки допризовної молоді до військової служби;
•    здійснення обліку нерухомих пам’яток історії та культури, що перебувають під охороною держави і пов’язані з історією Українського козацтва, та створення реєстру об’єктів історично-архітектурної спадщини Українського козацтва.

На другому етапі передбачаються:
•    проведення дослідження історії Українського козацтва, його ролі в боротьбі за українську державність;
•    здійснення заходів з охорони, реставрації, відбудови та використання за призначенням пам’яток історії та культури Українського козацтва;
•    створення в місті Києві Пантеону Гетьманів України та слави Українського козацтва;
•    популяризація досліджень з історії українського козацтва;
•    розробка та запровадження нових всеукраїнських туристичних маршрутів;
•    створення та розвиток козацьких мистецьких самодіяльних колективів і проведення фестивалів козацької творчості;
•    підготовка і видання наукових праць, пов’язаних з історією українського козацтва, проведення наукових конференцій, семінарів;
•    організація та проведення симпозіумів, читань з проблем історії та культури Українського козацтва;
•    створення проектів музеєфікації об’єктів культурної спадщини, пов’язаних з історією Українського козацтва.

6. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення
Фінансування заходів провадиться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених для реалізації державних програм щодо формування громадського суспільства, виховання молоді та охорони культурної спадщини, благодійних внесків, добровільних пожертв та інших джерел, не заборонених законодавством.

7. Очікувані результати
Виконання Програми сприятиме:
-    консолідації Українського суспільства;
-    зміцненню козацьких організацій, налагодженню ефективного механізму їх взаємодії з органами влади та об’єднанню зусиль на виконання державних програм та ініціатив Президента України;
-    поліпшенню системи виховання молоді;
-    збереженню і пропаганді історичної та культурної спадщини Українського народу;
- популяризації історії та розвитку Українського козацтва.

До змісту журналу "Воєнна історія" #3 (39) за 2008 рік