Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #1-3 (31-33) за 2007 рік

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Указ Президента України “Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників”

З метою забезпечення відзначення 90річчя подій Української революції 1917-1921 років, пов'язаних із заснуванням та діяльністю Української Народної Республіки та ЗахідноУкраїнської Народної Республіки, зміцнення суспільної злагоди і формування у громадян національної свідомості та на підтримку ініціативи Національної академії наук України постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення 90річчя подій Української революції 19171921 років та вшанування пам'яті її учасників, включивши до його складу представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, науковців;

2) розробити та затвердити у місячний строк план заходів з відзначення 90річчя подій Української революції 19171921 років та вшанування пам'яті її учасників, передбачивши:

а) проведення урочистих державних заходів до річниць подій Української революції 1917-1921 років, зокрема: у квітні 2007 року в м. Києві з нагоди 90ї річниці проведення Українського національного конгресу;
у червні 2007 року в м. Києві з нагоди 90ї річниці створенім Генерального Секретаріату Центральної Ради;
у листопаді 2007 року в м. Києві міжнародної науковотеоретичної конференції з нагоди 90ї річниці проголошення ІІІ Універсалу Української Центральної Ради та створення Української Народної Республіки;
у листопаді 2008 року в м. Львові з нагоди 90ї річниці створення ЗахідноУкраїнської Народної Республіки;
у січні 2009 року в м. Києві з нагоди 90ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки;

б) забезпечення протягом 2007-2011 років:
видання наукових праць, збірників документів та матеріалів з історії революційного, національновизвольного руху, творчого спадку видатних учасників Української революції 1917-1921 років;

організації постійно діючих експозицій, виставок архівних документів, речових та фотоматеріалів, що ілюструють події української революційної доби 1917-1921 років, життя та діяльність провідних діячів визвольного руху та національного державотворення;

проведення у навчальних закладах, закладах культури, військових частинах тематичних заходів з метою висвітлення подій Української революції 19171921 років, державотворчої, політичної та військової діяльності її учасників з метою виховання у молоді патріотизму і поваги до історичного минулого Українського народу;

проведення наукових, науковопрактичних конференцій та круглих столів у регіонах України з нагоди 90ї річниці подій Української революції 1917-1921 років;

створення та показ документальних та художніх фільмів, що відображатимуть події Української революції 1917-1921 років.

спорудження пам'ятників, встановлення пам'ятних знаків та меморіальних дошок на честь видатних учасників тих подій та діячів Української революції 1917-1921 років, зокрема встановлення у квітні 2007 року на будівлі Національної філармонії України меморіальної дошки, присвяченої 90й річниці проведення Українського національного конгресу, протягом 2007-2008 років меморіальних дошок на інших будинках у місті Києві, пов'язаних з подіями Української революції 1917-1921 років;

карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейних монет на відзнаку річниць найважливіших подій Української революції 1917-1921 років;

3) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів, пов'язаних з відзначенням 90річчя подій Української революції 1917-1921 років.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити відповідні заходи щодо відзначення у регіонах 90ї річниці подій Української революції 1917-1921 років.

3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розглянути в установленому порядку питання щодо присвоєння окремим навчальним закладам, установам, військовим частинам імен видатних діячів Української революції 1917-1921 років, їх найменування на честь визначних подій революційної доби, а також відповідного найменування чи перейменування вулиць, площ, провулків, проспектів, парків та скверів у населених пунктах України.

4. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення 90ї річниці подій Української революції 1917-1921 років, зокрема із залученням представників української громадськості за кордоном, показ тематичних художніх та документальних фільмів.

5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України організувати цикли тематичних теле і радіопередач, забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації підготовки і проведення заходів з відзначення 90ї річниці подій Української революції 1917-1921 років.

Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ
12 квітня 2007 року № 297/2007.

До змісту "Воєнна історія" #1_3 за 2007 рік