6
Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #1-3 за 2006 рік

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

З метою відродження національних морських традицій та враховуючи роль Військово-Морських Сил Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установити в Україні свято - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначати щороку у першу неділю липня.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 17 серпня 1996 року № 708 "Про День Військово-Морських Сил".

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ,
24 березня 2006 року
№ 259/2006

Обгрунтування нової дати святкування Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України

З часу проголошення незалежності України у 1991 році перед вітчизняними військовими моряками одним з пріоритетних питань постало питання про визначення дати святкування Дня Військово-Морських Сил України. Адже така дата повинна була засвідчити про наявність української національної військово-морської ідеї, її історично обумовлену самостійність і сучасний розвиток, а також - про славний шлях українського військового флоту. Тому актуальність дослідження спрямованого на визначення та обґрунтування дати святкування Дня Військово-Морських Сил була, безумовно, очевидною.
Установленням Дня Військово-Морських Сил Указом Президента України від 17 серпня 1996 року за поглядами багатьох військових моряків та істориків не в найкращий спосіб вирішило зазначене питання. Адже визначена відповідно з цим указом дата святкування ("щорічно 1 серпня") засвідчувала лише про проведення українським флотом вперше за часів новітньої незалежності оперативно-тактичних навчань із залученням більшості сил ВМС та факт прибуття на них тодішнього Президента України пана Леоніда Кучми. Такі факти навряд чи могли слугувати підставою для обгрунтування дати святкування Дня ВМС, адже були відкинути історичні факти появи, становлення і розвитку української військово-морської ідеї, а саме головне - історичні відомості про визначні перемоги українських моряків, починаючи з часів Київської Русі та Козаччини [1]. Зрозуміло, що такий стан справ не задовольняв більшість національно свідомих патріотів України та фахівців історичної галузі. Більше того, очевидним непорозумінням виглядало щорічне святкування Дня ВМС 1 серпня, пов'язане зі згаданими вище першими повноцінними оперативно-тактичними навчаннями ВМС, та проведенням відліку річниць ВМС від 1992 року, бо саме 5 квітня того року вийшов Указ Президента України "Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України", відповідно до якого почали офіційно створюватись ВМС України [2]. Однак, і до цієї дати відбулися декілька подій, які свідчили про факти розбудови вітчизняного флоту. Це, перш за все, відомий історичний факт про ініціювання створення українського флоту групою офіцерів у складі майора Холодюка В.В., капітан-лейтенантів Тенюха І.Й. та Гука М.П. у вересні-жовтні 1991 року [3].
Однак, до приходу до влади у 2004 році Президента України В.А. Ющенка ініціативи щодо встановлення нової науково обґрунтованої дати Дня святкування ВМС були безуспішними.
Після особистого відвідання Військово-Морських Сил Збройних Сил України 1 серпня 2005 року Президент України В.А. Ющенко дав відповідне доручення про вирішення нагальних питань розбудови національних ВМС, у якому серед інших питань було доручення про визначення дати та організації святкування Дня ВМС. Цей документ і став вихідним пунктом для проведення нових досліджень з цього питання.
На виконання зазначеного доручення були віддані відповідні вказівки Міністром оборони України А.С. Гриценком та залучено до їх виконання Національну академію оборони України. В академії для розробки пропозицій щодо дати святкування Дня ВМС були залучені провідні фахівці кафедр: історії; історії війн та воєнного мистецтва; Військово-Морських Сил. Остання була визначена відповідальним виконавцем. На кафедрі Військово-Морських Сил пропозиції опрацьовував автор даної статті. Його варіант обґрунтування обрання дати святкування Дня ВМС ЗС України був підтриманий кафедрою та надісланий 12 вересня 2005 року за підписом начальника Національної академії оборони України генерала армії України Радецького В.Г. до командування ВМС ЗС України. У подальшому, як свідчать документи листування, зазначений варіант обґрунтування нової дати був підтриманий у командуванні ВМС ЗС України та практично повністю з незначним доповненням був надісланий 27 вересня 2005 року разом з відповідним проектом Указу Президента України до Головного управління з гуманітарних питань та соціального захисту ЗС України (Генерального штабу ЗС України), а у подальшому - до Департаменту з гуманітарних питань Міністерства оборони України та поданий Президенту України.
Зазначений вище варіант обґрунтування нової дати святкування Дня ВМС ЗС України, розроблений на кафедрі Військово-Морських Сил автором статті у вересні 2005 року, передбачав, перш за все, використання наукового історичного підходу у дослідженні та забезпечення альтернативності вибору і об'єктивності оцінки щодо обрання історичних подій та можливих дат святкування Дня ВМС ЗС України У ньому було запропоновано сукупність показників оцінки, на підставі яких було оцінено можливі варіанти дати відзначення цього свята. Для більш повного і чіткого сприйняття історичних подій, які слугували альтернативами для обрання можливої дати святкування Дня ВМС ЗС України, було підготовлено короткий опис цих історичних подій таблиця 1.
Передбачалося, що дата проведення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, як свята військових моряків та усього українського народу, повинна обиратися з врахуванням низки чинників.
По-перше, метою свята повинно бути звернення уваги усієї української нації, вищого керівництва держави на проблеми забезпечення захисту і просування національних інтересів у Світовому океані, забезпечення воєнної безпеки держави з морського напрямку, серед яких однією з пріоритетних проблем є розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України як морської складової воєнної могутності держави. Свято повинно слугувати згуртуванню українського народу та цілеспрямування його діяльності навколо проблем створення військово-морської сили як складової воєнної могутності нації.
По-друге, цей день повинен стати одним з центральних заходів у діяльності щодо забезпечення прозорості в розвитку ВМС перед суспільством, а також військово-патріотичному вихованні населення та військовослужбовців, формуванні в них любові та поваги до ВМС. Військово-патріотичне виховання народу повинно базуватися на привертанні уваги до найбільш славетних та найбільш давніх подій в історії української нації, зокрема подій, пов'язаних із зародженням, становленням та реалізацією української військово-морської ідеї, використанням військово-морської сили для захисту кордонів та забезпечення свого впливу в регіоні і в світі. Як засвідчив аналіз низки джерел, зокрема [4, 5], провідні морські держави завжди намагалися день своїх ВМС пов'язати з найбільш давньою історичною згадкою про одну з найбільш вагомих перемог своїх військово-морських сил над противником у морі.
По-третє, в День ВМС ЗС України повинні відбуватися огляд і демонстрація можливостей ВМС ЗС України з виконання поставлених перед ними завдань, досягнень вітчизняного військового кораблебудування, успіхів особового складу ВМС ЗС України в бойовій підготовці.
Виходячи з аналізу наведених чинників, автором вважалось, що дата проведення Дня ВМС ЗС України повинна бути оцінена за відповідними показниками та відповідати певним критеріям:
історичної обґрунтованості обраної для святкування історичної події (відповідність сучасним вітчизняним парадигмам та концепціям української історії, історії українського війська; воєнно-політичне та воєнно-стратегічне значення обраної події для України; позитивна "діяльнісна" складова історичної події, яка б була свідченням успішної практичної діяльності українських військово-морських формувань та їх внеску в забезпечення національної безпеки; точність та достовірність у визначенні дати історичної події, яка буде обрана для відзначення свята);
політико-дипломатичної адекватності (неспрямованість в явній формі обраної історичної події проти національної гідності будь-якого з народів чи народностей власної держави, інших держав);
забезпечення найповнішої демонстрації можливостей ВМС в ході свята за сезонно-кліматичними та іншими особливостями (проведення в літній час, найбільш сприятливий для показових дій частин та підрозділів усіх родів сил та спеціальних військ (сил); проведення свята під час сезону масових відпусток та туризму населення України й іноземних громадян в регіонах, де базуються та проводять своє свято ВМС ЗС України; забезпечення найбільш повного залучення населення до свята з врахуванням режиму праці та відпочинку (проведення свята у вихідний день) та ін.
Була проведена кількісна оцінка усіх альтернативних варіантів за кожним критерієм (таблиця 2). Аналіз результатів, отриманих на підставі оцінки обраних альтернативних варіантів історичних подій, засвідчив, що найбільш вагомою з історичних подій для встановлення дати святкування Дня ВМС ЗС України є морський похід та перемога київського князя Олега під Константинополем в 907 році.

Примітки: В разі повної відповідності історичної події обраному критерію ставиться "1" (1 бал), якщо є певна невідповідність - "0,5": * - якщо у події є конкретна дата, яка припадає не на літні місяці, то це вважається певною невідповідністю (0,5 бала);
** - ці дати не є повністю історично достовірними, однак експерти схиляються саме до літніх місяців.
Таким чином, виходячи з результатів проведеного дослідження, автором було запропоновано для встановлення Дня ВМС ЗС України обрати саме цю історичну подію. День святкування з огляду на критерій режиму праці та відпочинку населення України встановити у вихідний день в одну з неділь червня або липня. Окрім того, з метою об'єднання зусиль різних складових морської могутності держави було б доцільно, на наш погляд, проводити святкування Дня ВМС разом працівниками морського та річкового транспорту, тобто в першу неділю липня.

Матеріали підготував ЯКИМ'ЯК С.В., капітан 2 рангу, кандидат військових наук, заступник начальника кафедри Військово-Морських Сил Національної академії оборони України.

До змісту журналу "Воєнна історія" #1-3 за 2006 рік