Всеукраїнська громадська організація 
"Український інститут воєнної історії"
 
Науково-популярний журнал
Головна сторінка
Редакція
Контакт
Гостьова книга
 
Стежки

газета Флот України

Журнал Морська Держава

видання Історичного клубу Холодний Яр

газета Кримська Світлиця

Бібліотека порталу "Українське життя в Севастополі"

Наш банер

Адміністратор сайту
Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

 

"Воєнна історія" #1 за 2002 рік

СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ

Перед Вами, шановні читачі, нове науково-популярне видання. Уже сама назва "Воєнна історія" визначає його зміст. Разом з тим, слід дещо конкретизувати задуми і наміри редакційної колегії.
Засновник журналу - Український інститут воєнної історії - ставить перед собою дуже амбітні завдання, зміст яких коротко можна сформулювати так: відродження, розвиток та популяризація воєнно-історичної науки в Україні; створення української воєнно-історичної наукової школи; розробка національної концепції воєнної історії (від найдавніших часів до сучасності).
Тому постійною турботою редакційної колегії буде те, щоб журнал мав характер національного видання, зважено і об'єктивно пропагував національні воєнно-історичні цінності, відкривав читачам нові, маловідомі і зовсім невідомі сторінки з воєнної історії. Йому має бути властивий "україноцентризм".
Такого видання, як це не прикро констатувати, сьогодні в Україні немає.
На його сторінках ми маємо намір надавати слово вищому керівництву Збройних Сил України, відомим воєначальникам для їх роздумів про минуле, сьогодення та майбутнє українського війська, а також публіцистам, що висвітлюють військові проблеми. Адже воєнна історія твориться також нашим сьогоденням. Ми будемо публікувати офіційні інформації Українського інституту воєнної історії та урядові і відомчі документи дотичні до проблем воєнної історії, матеріали з життя і діяльності місцевих осередків Інституту тощо.
Найбільшу частину обсягу журналу ми будемо віддавати відомим вченим та молодим науковцям, що працюють у галузі воєнної історії, їхнім науковим статтям, дослідженням і розвідкам з історії українського війська, історії воєнного мистецтва, історії воєнної думки, історії військової техніки та озброєння, історії військової розвідки та контррозвідки. При цьому будемо намагатися відійти від ідеологізованих, міфологізованих трактувань тих чи інших воєнно-історичних подій, явищ, процесів, а нашим орієнтиром буде виключно науковість.
Журнал надаватиме свої сторінки докторантам і аспірантам (ад'юнктам), оскільки, за нашим задумом, він буде зареєстрований у Вищій атестаційній комісії України як фахове видання у галузі історичних наук.
Журнал "Воєнна історія" буде друкувати спогади і мемуари. На його сторінках Ви зустрінете історичні портрети видатних військових діячів, національних героїв, відомості про пам'ятки воєнної історії, архівні документи, археологічні знахідки тощо.
Вважаємо, що цікавими для читачів будуть матеріали про локальні війни і збройні конфлікти сучасності, про участь українських вояків у миротворчих операціях, про сучасні процеси і події у Збройних Силах України.
У подальшому плануємо запровадити тематичні рубрики "Дати, події, факти", "Однострої, символіка, емблематика, нагороди", "Консультації і довідки", "Військові афоризми", "Кросворди" тощо.
Будемо вдячні Вам, шановні читачі, за поради, побажання щодо поліпшення змісту журналу.
Разом з Вами творімо наш журнал.
Сподіваємося, що це нам з Вами вдасться і Ви будете задоволені.

Редакційна колегія.

До змісту журналу "Воєнна історія" #1 за 2002 рік